Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


            

BELÉPÉSI  NYILATKOZAT

 

 

Alulírott: ………………………………………………………….………………………..,

 

Gyömrő, …………………………………….(közterület neve) …….szám alatti lakos,

 

szül.hely: …………………………………, év:………..,hó:…………………nap:…….,

 

anyja neve:……………………………………….., szig.száma:………………………..

 

telefon:..........................................................., e-mail:......................................................................

 

kijelentem, hogy belépek a Gyömrői Polgárőr Egyesületbe. Az Egyesület céljait, Alapszabályát, Szervezeti és Működési Szabályzatát megismertem, az abban foglaltakkal egyetértek és azokat magamra nézve kötelezőnek fogadom el.

Nyilatkozom, hogy szándékosan elkövetett, köztörvényes bűncselekményt nem követtem el, és büntetve nem voltam.

Hozzájárulok, hogy az Egyesület megkérje priorálásomat, melyet köteles szolgálati titokként kezelni.

Elfogadom, hogy a Taggyűlés döntéséig, de legalább 3 hónapig „Polgárőr Jelölt”-ként tevékenykedhetek.

 

Gyömrő, 20... ……………………..hó…..nap.

                                                                      

                                                                               ………………………………………

                                                                                                      aláírás

 

Vezetőség véleménye:

 

 

 

 

 

 

 

A Taggyűlés elé terjesztve: ……….…………..

 

A Taggyűlés döntése: ………………………….

 

Polgárőr igazolvány száma: ……………………                  ……………………………..

 

                                                                                                         átvettem