Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Elnöki beszámoló a 2008. évről

2009.03.07
GyPE elnöki beszámoló a 2008. évről
 
Tisztelt vendégeink, tisztelt közgyűlés!
 
Az eltelt időt mindig a jelen fényében érdemes értékelni. Mikor ismét nehéz és feladatokkal teli évként kívántam jellemezni 2008-at, el kellett gondolkodnom. Persze, nehéz év volt komoly feladatokkal, de ma úgy érzem, az előttünk állóhoz képest korántsem volt annyira nehéz. Egy évvel ezelőtt azt mondtam, hogy a 2007-ben teljesített 7.600 óra szolgálatot már nem lehet fokozni. Nos, nem kellett hozzá túl nagy jóstehetség, hiszen azok hiányát, akiknek ezt részben köszönhettük, nem fogjuk egykönnyen pótolni. Azonban a 2008-as adatok tekintetében sem lehet okunk panaszkodni, a Gyömrői Polgárőr Egyesület tagjai és tagjelöltjei 6.020 óra szolgálatot teljesítettek 1.545 alkalommal, ezalatt saját gépkocsikkal kb. 15.000 km-t tettek meg. Az egyesület taglétszámához mérten ez még mindig hatalmas teljesítmény. Szerencsére mindig van a csapatban néhány jó értelemben vett megszállott, akik meglendítik a statisztikát. És sajnos tavaly is elveszítettünk egy ilyen tagot. Juhász Jani bácsi augusztusban, a jazzkoncerten azt mondta nekem: „Főnök, az idén meglesz az 1000 óra!” Nem rajta múlott, hogy nem lett meg, éppen 900-nál tartott, mikor itt hagyott minket, pedig bőven túl is lépte volna. A több, mint 6.000 óra majd felét négy ember teljesítette, Jani bácsin kívül Németh László, Tóth János Illés és Fülöp Tamás. Az egyesület és a város polgárai nevében is szeretném megköszönni nekik a megköszönhetetlent. Közben persze fejet hajtok mindenki előtt, aki kivette részét a munkából és lehetőségei szerint vállalta a nem mindig hálás tevékenységet. A családtagoknak pedig, akik otthonról támogatják vagy csak egyszerűen eltűrik ezt a hobbit, szintén szeretnék köszönetet mondani, hiszen a szolgálati órák az ő áldozatukat is jelentik.
Feladataink nagyjából hasonló képet mutattak a korábbiakkal, csupán az arányokban tapasztalhattunk némi eltolódást. Csökkentek az iskolai szolgálatok, hiszen, azok egy része, akik korábban ezt vállalni tudták, már nincsenek köztünk. Nőttek viszont a rendezvénybiztosítási és az önálló járőrözési óraszámok, előbbivel 1.238, utóbbival 1.232 órát töltöttünk a város közterületein. Az éjszakai járőrszolgálatok hatékonyabbá tételére Bodoki őrsparancsnok úrral együttműködve új taktikát vezettünk be. Előzetes, ill. folyamatos egyeztetés alapján osztjuk fel a városrészeket egymás közt, minek köszönhetően a rendőrség és a polgárőrség járőrei egyszerre nagyobb területen tudnak jelen lenni. A legtöbb munkaórát igénylő rendezvény továbbra is a Tour de Gyömrő kerékpárverseny, melyet tavalytól új gárda, a Jó Hátszelet Alapítvány szervez. Úgy gondolom, ők is meg voltak elégedve a tevékenységünkkel, mert decemberben egyesületünk egy nagyon jól felszerelt kerékpárt kapott a bringásoktól, mely azóta Tóth Janihoz került. A támogatást ezúton is köszönjük. Itt ragadnám meg az alkalmat, hogy támogatóinknak, Gyömrő város önkormányzatának, a Városüzemeltető Kht-nak, Fábián Bélának és Kacziba tábornok úrnak köszönetet mondjak. Meg kell köszönnünk a Magyar Posta pénzbeli hozzájárulását is, mellyel kézbesítők kiemelt időszakban történő kísérésére ill. figyelésére fordított 924 órát honorálták. Az immár Zöld Kommandó néven végzett környezetvédelmi járőrözés és szemétszedés összesen csupán 60 órát tett ki, ami az egész évre elosztva nem sok, így ezen a területen komoly változtatásokat szeretnénk idén végezni, melyek reményeink szerint eredményeket hoznak. Másik megkezdett programunk a Mátrix rendszerhez való csatlakozás. Ez tavaly részben megvalósult azzal, hogy az isaszegi polgárőrök az általuk vásárolt berendezéssel többször jártak nálunk közös akció keretében. Idén egy saját készülék vásárlása szerepel a terveinkben, mellyel mindennapossá tehetjük a gépjárműfelderítést Gyömrőn is.
Ezzel máris az idei tervekhez kanyarodtam, ami idén talán még nehezebb téma, mint eddig. A világ gazdasági nehézségei lassan, de biztosan elérték városunkat is, ami számunkra is érezhetően azt jelenti, hogy a tavaly 500.000 Ft-ra emelkedett önkormányzati támogatás az idén 250.000-ra csökkent. Távol álljon tőlem, hogy a város költségvetését vitassam, hiszen ez az összeg is komoly segítség egyesületünknek. Ugyanakkor a válság következményeként is romló közbiztonsági helyzetben a közbiztonságra fordított összeg csökkentése az álmoskönyv szerint sem jelenti a legjobbat. Úgy gondolom, nekünk, polgárőröknek is meg kell tennie minden lehetséges lépést további források felkutatására. Ennek érdekében a héten már be is nyújtottunk egy 540.000 Ft-os pályázatot a Nemzeti Civil Alaphoz működési költségeinkre. Minden eddiginél szélesebb körben keressük a kapcsolatot a polgárokkal, vállalkozókkal egyéni támogatások reményében. Keressük továbbá az új tagokat, akikkel közösen próbálunk meg majd megbirkózni az előttünk álló feladatokkal. Lakóhelyünk közbiztonsága jelenleg jónak mondható, ami sajnos nem jelenti azt, hogy a jövőben ez a helyzet nem fog romlani. Nem mehetünk el csukott szemmel az ország legkülönbözőbb pontjain tapasztalható egyre döbbenetesebb bűnesetek mellett! Nekünk, akik a viszonylagos nyugalomban élünk igenis fel kell készülnünk a nehézségekre, kész válasszal kell várnunk a megnövekvő feladatokat. Nem elég a közbiztonság javítását célul kitűzni, a biztonságérzet javítása legalább ekkora feladat számunkra. Egyre több helyről hallani, hogy majd nagyobb jogkörrel ruházzák fel a polgárőröket, hogy jobban tudják segíteni, akár pótolni a rendőrök munkáját. Úgy vélem, a nagyobb jogkör még nem megoldás, ha nincs mögötte rengeteg pénz, amit képzésre, felszerelésre kell fordítani, nem beszélve a szükséges időről. Ugyanakkor tudjuk, hogy legkevésbé pénz áll rendelkezésre. Az én személyes véleményem ezek alapján az, hogy nem a polgárőröket kell több jogosítással ellátni, hanem a bűnelkövetők jogait kell csökkenteni. Persze, ezekre a dolgokra az itt ülőknek vajmi kevés ráhatása van. Mi egyetlen dolgot tehetünk, a mindenkori törvényi keretek között a lehető legnagyobb hatékonyságra kell törekednünk az Alapszabályban lefektetett célok elérése érdekében. Közben persze reménykedhetünk a jogszabályi környezet kedvező alakulásában is.
A fentiek fényében is kívánok a 2009-es évre mindenkinek elegendő erőt és jó egészséget!